Innovative Exhibition

Qısa təsvir

         XXI əsr təhsilalanları təhsildə tətbiq olunan yeni yanaşmalar nəticəsində müasir cəmiyyətin müxtəlif sahələrinin inkişafı üçün zəruri olan elm sahələri istiqamətində bilik və bacarıqlar əldə edirlər. Məhz bunun nəticəsi olaraq real həyati problemlərin həlli istiqamətində bilik və bacarıqlarını tətbiq edərək cəmiyyətə öz töhfələrini verə biləcək gənc nəsil formalaşmağa başlamışdır. 
          SAF 2023-də “İnnovativ layihələr sərgisi”nin təşkilində əsas məqsəd müxtəlif yaş qrupundan olan istedadlı təhsilalanların üzə çıxarılması, həmçinin potensialın daha da inkişaf etdirilməsi üçün şəraitin yaradılmasıdır.

Tələblər

Komanda tərkibi: 2-3 şagird və 1 mentor

Yaş limiti: 11-21 (1 dekabr 2023-cü il tarixində olan yaş hesablanır.

Qeyd

Son qeydiyyat tarixi: 15 oktyabr

Layihənin yüklənməsi üçün son tarix: 20 oktyabr